HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen

Omgevingsvergunningen

 • 29/07/2020 Vastgesteld beleid woningsplitsing en kamergewijze verhuur

  (29-07-2020) lees meer
 • 29/07/2020 Vastgesteld bestemmingsplan Catharina Mossellaan tegenover nr. 21

  (29-07-2020) lees meer
 • Aangevraagde omgevingsvergunningen

  (29-07-2020) lees meer
 • 29/07/2020 Verleende omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure

  (29-07-2020) lees meer
 • 29/01/2020 Verleende omgevingsvergunning milieu - Molenstraat 30a

  (29-07-2020) lees meer
 • 29/07/2020 Ontwerp-omgevingsvergunning veranderen inrichting Dashorsterweg 2

  (29-07-2020) lees meer
 • 15/07/2020 Aangevraagde omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure

  (15-07-2020) lees meer
 • 15/07/2020 Ontwerpbesluit intrekking omgevingsvergunningen milieu Barneveldsestraat 40a

  (15-07-2020) lees meer
 • Aangevraagde omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure

  (01-07-2020) lees meer
 • Toestemming laden en lossen consumentenvuurwerk

  (01-07-2020) lees meer
 • 17/06/2020 Aangevraagde omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure

  (17-06-2020) lees meer
 • 17/06/2020 Aangevraagde omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure

  (17-06-2020) lees meer
 • 17/06/2020 Verleende omgevingsvergunningen

  (17-06-2020) lees meer
 • 03/06/2020 Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunnning

  (03-06-2020) lees meer
 • 03/06/2020 Aangevraagde omgevingsvergunningen

  (03-06-2020) lees meer
 • 03/06/2020 Verlengde beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning

  (03-06-2020) lees meer
 • 03/06/2020 Besluit intrekking omgevingsvergunning milieu Biesbosserweg 9

  (03-06-2020) lees meer
 • 03/06/2020 Verleende omgevingsvergunning uitbreiding bedrijfspand Nijborg 1b (projectafwijkingsbesluit)

  (03-06-2020) lees meer
 • 20/05/2020 Aangevraagde omgevingsvergunning

  (20-05-2020) lees meer
 • 20/05/2020 Verleende omgevingsvergunningen

  (20-05-2020) lees meer
 • 20/05/2020 Ontwerp-omgevingsvergunning oprichten inrichting Molenstraat 30a

  (20-05-2020) lees meer
 • 06/05/2020 Aangevraagde omgevingsvergunningen

  (06-05-2020) lees meer
 • 06/05/2020 Verleende omgevingsvergunningen

  (06-05-2020) lees meer
 • 20/04/2020 Ontwerp omgevingsvergunning

  (20-04-2020) lees meer
 • 20/04/2020 verleende omgevingsvergunning

  (20-04-2020) lees meer
 • 20/04/2020 Aangevraagde omgevingsvergunningen

  (20-04-2020) lees meer
 • 06/04/2020 Ontwerp-beschikking intrekken omgevingsvergunning milieu

  (06-04-2020) lees meer
 • 06/04/2020 Verleende omgevingsvergunningen

  (06-04-2020) lees meer
 • 06/04/2020 Verlengde beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning

  (06-04-2020) lees meer
 • 23/03/2020 Ontwerp-omgevingsvergunning Bed & Breakfast in bijgebouw Dijkje 3

  (23-03-2020) lees meer
 • 23/03/2020 Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

  (23-03-2020) lees meer
 • 23/03/2020 Verleende omgevingsvergunningen

  (23-03-2020) lees meer
 • 23/03/2020 Verleende omgevingsvergunningen

  (23-03-2020) lees meer
 • 09-03-2020 Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

  (09-03-2020) lees meer
 • 09/03/2020 Kennisgeving verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning

  (09-03-2020) lees meer
 • 09/03/2020Verleende omgevingsvergunningen

  (09-03-2020) lees meer
 • 24/02/2020 Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

  (24-02-2020) lees meer
Archief