HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  APV-vergunningen/ontheffingen  |  Verleende vergunning APV en bijzondere wetten

Verleende vergunning APV en bijzondere wetten

Dit item is verlopen op 03-12-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 03-06-2019

De burgemeester / het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude, ieder voor zover bevoegd, maken bekend dat op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening Renswoude en bijzondere wetten de volgende vergunningen zijn verleend:

  • Ontheffingen art. 35 Drank- en Horecawet voor het schenken van zwak-alcoholische dranken tijdens de Horse Trials Renswoude van 29 mei t/m 2 juni 2019, aangevraagd door Good Food Concepts (verzonden op 28 mei 2019);
  • Loterijvergunning voor het houden van een loterij in de gemeente Renswoude ten behoeve van het restauratiefonds van de Koepelkerk, aangevraagd door de bazaarcommissie van de Hervormde gemeente Renswoude (verzonden op 20 mei 2019);
  • Tijdelijke standplaatsvergunning op het parkeerterrein bij sporthal De Hokhorst voor de periode 1 tot en met 31 augustus 2019, aangevraagd door Bevolkingsonderzoek Midden-West ( verzonden op 17 mei 2019).

Voor meer informatie: dhr. A.E. Eilander, 0318-578152 /  a.eilander@renswoude.nl