HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  Algemeen  |  12/03/2018 Verbouw huidige gemeentehuis

12/03/2018 Verbouw huidige gemeentehuis

Dit item is verlopen op 12-09-2018.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 12-03-2018

De gemeenteraad, het college en de medewerkers van de gemeente Renswoude zijn momenteel gehuisvest in het gemeentehuis aan de Dorpsstraat 4. Dit gebouw is deels een Rijksmonument. In het verleden zijn er diverse uitbreidingen gerealiseerd om te voldoen aan de huisvestingsvraag. Op dit moment bestaan er echter een aantal knelpunten deels vanwege de huidige indeling en de staat van het pand. Daarnaast zijn er knelpunten ontstaan door nieuwe taken van de gemeente (privacygevoelige gesprekken voor bijv. jeugdzorg). De knelpunten zijn in belangrijke mate terug te brengen tot: slechte toegankelijkheid voor mindervaliden, ontbreken van geluidsisolatie, privacy, veiligheid, een beperkt aantal balies, te weinig werkplekken, gedateerde voorzieningen, inrichting en onvoldoende parkeerplaatsen.

Eind vorig jaar heeft de gemeenteraad besloten om af te zien van een verhuizing van de gemeentelijke diensten naar het Dorpshart. Daarom is, gezien de knelpunten in de huidige huisvesting, een plan van aanpak opgesteld om het huidige gemeentehuis te verbouwen. In de vergadering van de raadscommissie Algemeen Bestuur op 13 maart a.s. wordt het plan van aanpak besproken en wordt voorgesteld om een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen.

U kunt deze vergadering bijwonen in het gemeentehuis of meeluisteren via www.renswoude.nl.