HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  Omgevingsvergunningen  |  Toestemming laden en lossen consumentenvuurwerk

Toestemming laden en lossen consumentenvuurwerk

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 01-07-2020

Burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude maken bekend dat:
zij, een toestemming voor het laden en lossen van vuurwerk hebben verleend aan:

  • GBV-Weco, Bobinestraat 12 in Veenendaal t.b.v. van het laden en lossen van vuurwerk naar de locatie: P. van de Vendel, Dorpsstraat 33, 3927 BA Renswoude. Voor de periode van 1 november 2020 tot en met 31 januari 2021.

De stukken met betrekking tot deze toestemming liggen ter inzage van 25 juni tot en met 6 augustus 2020. Belanghebbenden kunnen tegen het besluit schriftelijk bezwaar indienen bij de gemeente Renswoude, Postbus 8, 3927 ZL Renswoude. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na de dag van bekendmaking (datum van publicatie) bij de gemeente zijn ingediend.

U kunt de stukken inzien bij het gemeentehuis van Renswoude, Dorpsstraat 4 in Renswoude. Als u een toelichting wenst kunt u hiervoor (ook) een afspraak maken met de Omgevingsdienst regio Utrecht: info@odru.nl ter attentie van afdeling externe veiligheid / ontheffingen.