HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  Bestemmingsplannen  |  Rectificatie voorontwerp bestemmingsplan Beekweide II

Rectificatie voorontwerp bestemmingsplan Beekweide II

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 20-05-2021

Op 5 mei jl. is het voorontwerp-bestemmingsplan Beekweide II gepubliceerd. In het kader van de gemeentelijke inspraakverordening kan een ieder binnen vier weken een inspraakreactie indienen met betrekking tot dit plan. Abusievelijk is in de publicatietekst de einddatum op 27 mei 2021 bepaald. Eventuele zienswijzen kunnen tot 3 juni 2021 worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Renswoude, Postbus 8, 3927 ZL Renswoude. De stukken zijn digitaal te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl en kunnen op afspraak (0318-578160) worden ingezien in het tijdelijke gemeentehuis aan de Lijsterbeslaan 18 te Renswoude.