HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  Milieu  |  Ontwerpbesluit intrekking omgevingsvergunning milieu Oude Holleweg 46

Ontwerpbesluit intrekking omgevingsvergunning milieu Oude Holleweg 46

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 01-07-2020

De omgevingsvergunning milieu voor het veranderen van de inrichting op de Oude Holleweg 46 te Renswoude d.d. 15 januari 2013 is gedeeltelijk ingetrokken. Dit omdat gedurende meer dan drie jaar voor een gedeelte van de vergunning geen gebruik is gemaakt door het ontbreken van een bouwvergunning en het feitelijk kleiner gerealiseerd zijn van de stal de volledige dierbezetting niet gerealiseerd is en ook niet kan worden. Hierdoor is de vergunning niet volledig in werking getreden.

Het ontwerpbesluit ligt vanaf heden gedurende zes weken ter inzage op de afdeling Omgevingsbeheer van het gemeentehuis te Renswoude (Dorpsstraat 4, 3927 BD). Tot 13 augustus 2020 wordt een ieder in de gelegenheid gesteld om zijn of haar zienswijze tegen dit ontwerp kenbaar te maken. Dit kan naar keuze mondeling of schriftelijk. Mondeling door binnen de gestelde termijn een afspraak te maken met mevrouw C.J.M. van den Heuvel. Schriftelijk door binnen de gestelde termijn uw zienswijze te sturen aan: Burgemeester en wethouders van Renswoude, Postbus 8, 3927 ZL  Renswoude.

Voor meer informatie: Mw. C. van den Heuvel, 0318 – 578150 c.van.den.heuvel@renswoude.nl