HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  APV-vergunningen/ontheffingen  |  Ontheffing van de route voor het vervoer van gevaarlijke stoffen

Ontheffing van de route voor het vervoer van gevaarlijke stoffen

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 05-05-2021

Burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude maken bekend dat:
 

zij, ingevolge artikel 29 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen een ontheffing van de route gevaarlijke stoffen hebben verleend aan:

  • Kavegas B.V. Meikade 61 te Ederveen, t.b.v. het vervoer van Propaan naar verschillende adressen binnen de gemeente Renswoude.

Belanghebbenden tegen het besluit kunnen schriftelijk bezwaar indienen bij de gemeente Renswoude, Postbus 8, 3927 ZL Renswoude. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na verzending van het besluit bij de (gemachtigde van de) aanvrager bij de gemeente zijn ingediend (verzenddatum besluit: 28 april 2021).

Indien u een toelichting wenst, kunt u hiervoor contact opnemen met de Omgevingsdienst regio Utrecht via 088-022 50 00 of per e-mail: info@odru.nl ter attentie van de afdeling Externe Veiligheid / Ontheffingen.