HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  Algemeen  |  Laatste informatie inzake wijzigingen afvalinzameling

Laatste informatie inzake wijzigingen afvalinzameling

Dit item is verlopen op 23-04-2020.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 23-12-2019

Per 1 januari 2020 verandert de afvalinzameling in de gemeente Renswoude. Deze veranderingen zijn nodig om onze ambities op het gebied van duurzaamheid/afval te behalen. De ambitie is om in 2020 75% afvalscheiding te behalen en nog maximaal 100 kg restafval per inwoner in te zamelen.

Inzameldata vindt u op de afvalkalender

De kliko’s voor restafval, PMD en papier worden per 1 januari 2020 één keer per drie weken geleegd en de GFT+e kliko elke twee weken. Kijk voor de actuele data in de ACV-app of op www.acv-afvalkalender.nl. De afvalkalender is ook af te halen aan de balie in het gemeentehuis.

Vervangende ophaaldagen kerst en nieuwjaarsdag

Op feestdagen, woensdag 25 en donderdag 26 december 2019 (kerst) en op woensdag 1 januari 2020 (nieuwjaarsdag), zamelt ACV geen afval in. In plaats daarvan komt ACV het afval inzamelen op een aantal vervangende ophaaldagen:

  • PMD wordt op zaterdag 21 december 2019 ingezameld i.p.v. woensdag 25 december. Wilt u het PMD vóór 7.30 uur aan de weg zetten? Het kan zijn dat de vuilniswagen op een ander tijdstip langsrijdt dan u gewend bent.

Verder is er een extra ophaaldag ingepland.

  • Oud papier wordt op zaterdag 28 december 2019 ingezameld.

Tarieven afvalinzameling

De afvalstoffenheffing bestaat uit twee delen: een vast deel (vastrecht) en een variabel deel dat wordt bepaald door het aantal keer dat u de restafvalkliko aan de weg zet of een afvalzak naar een (ondergrondse) container voor restafval brengt. De gemeenteraad heeft voor 2020 de volgende tarieven vastgesteld:

Vast tarief voor elk huishouden: € 245,00
Aanbieden restafval per keer (variabel deel):

  • Restafvalkliko 240 liter                                                          €     7,00
  • Restafvalkliko 140 liter                                                          €     4,10
  • Gebruik van 60 liter inworp ondergrondse brengcontainer   €     1,75
  • Gebruik van 30 liter inworp ondergrondse brengcontainer   €     0,88
  • Medisch tarief                                                                        € 294,00

Een aanslag van het vastrecht ontvangt u aan het begin van het betreffende jaar. Het aantal aanbiedingen van restafval wordt achteraf verrekend. Rond februari van het volgende jaar ontvangt u hiervan een aanslag.

Kwijtschelding
Huishoudens met een laag inkomen kunnen in aanmerking komen voor kwijtschelding van deze afvalstoffenheffing. Nadat u de aanslag heeft ontvangen, kunt u kwijtschelding aanvragen. Informatie daarover vindt u in het Belastingloket.

Luiercontainers geplaatst

Om uw afval beter te kunnen scheiden zijn twee luiercontainers geplaatst.

De luiercontainers vindt u nabij:

  • Kinderdagverblijf ‘t Blauwe Kieltje, Groeperweg 4, 3927 CR Renswoude

Kindcentrum Het Borghonk, De Hokhorst 4, 3927 GX Renswoude

Medisch afval

Heeft u om medische redenen veel afval? Dan kunt u in aanmerking komen voor een vast tarief aan afvalstoffenheffing. Dit tarief bedraagt € 294,00 per jaar. Informatie over het indienen van een verzoek wordt zo snel mogelijk op deze website in het Belastingloket geplaatst.

Grofvuil

Vanaf 1 januari 2020 kunnen de inwoners van Renswoude grofvuil, grof tuinafval, metalen en elektrische apparaten aan huis laten ophalen. Hiervoor moet u een afspraak met ACV maken. De kosten hiervoor bedragen € 25,00 per m³ per afvalstroom. Voor het afval dat niet wordt ingezameld door ACV kunt u terecht bij een particulier afvalbrengstation.