HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  APV-vergunningen/ontheffingen  |  Ingekomen aanvragen vergunning APV en bijzondere wetten

Ingekomen aanvragen vergunning APV en bijzondere wetten

Dit item is verlopen op 03-12-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 03-06-2019

De burgemeester / het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude, ieder voor zover bevoegd, maken bekend dat op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening Renswoude en bijzondere wetten de volgende aanvragen zijn ingediend:

  • Verklaring van geen bezwaar voor de Grebbe-Vallei wandeltocht op zaterdag 6 juli a.s. door o.a. de gemeente Renswoude, aangevraagd door St. Recreatie Veluwe & Vallei (ontvangen op 22 mei 2019);
  • Loterijvergunning voor het houden van een loterij in de gemeente Renswoude ten behoeve van het restauratiefonds van de Koepelkerk, aangevraagd door de bazaarcommissie van de Hervormde gemeente Renswoude (ontvangen op 13 mei 2019);
  • Melding buurtbarbecue Reigerweide op zaterdag 31 augustus 2019 (ontvangen op 9 mei 2019).

Voor meer informatie: dhr. A.E. Eilander, 0318-578152 /  a.eilander@renswoude.nl