HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  Bestemmingsplannen  |  Bekendmaking besluiten Provinciale Staten van Utrecht

Bekendmaking besluiten Provinciale Staten van Utrecht

Dit item is verlopen op 20-02-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 10-01-2019

Betreft de volgende twee publicaties:

  • Bekendmaking besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 10 december 2018 tot vaststelling van de 2e partiĆ«le herziening van de Provinciale Ruimtelijke Verordening (Herijking 2016)
  • Bekendmaking besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 10 december 2018 tot vaststelling van de 2e partiĆ«le herziening van de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (Herijking 2016)