HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  Omgevingsvergunningen  |  5-11-2018 Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure

5-11-2018 Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure

Dit item is verlopen op 04-03-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 05-11-2018

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn ingediend waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

  1. Activiteit ‘beperkte milieutoets (OBM)’: voor het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem ten behoeve van de nieuw te bouwen woningen in het herontwikkelingsplan Taets van Amerongenweg, fase I, te Renswoude (ontvangen op 18 oktober 2018);
  2. Activiteiten ‘bouwen’ en ‘beperkte milieutoets veranderen inrichting (OBM)’: voor het veranderen van de inrichting en het realiseren van een uitloop aan een stal op het adres Oude Holleweg 44 te Renswoude (ontvangen op 26 oktober 2018);
  3. Activiteit ‘bouwen’: voor het plaatsen van 5 vlaggenmasten op het sportpark van voetbalvereniging Renswoude op het adres De Hokhorst 5 te Renswoude (ontvangen op 26 oktober 2018);
  4. Activiteit ‘bouwen’: voor het legaliseren van een hekwerk met toegangspoorten op het perceel gelegen tussen Molenstraat 32 en 34 en tegenover Groot Overeem 16 (sectie C nummer 3565) te Renswoude (ontvangen op 29 oktober 2018).

    Bovenstaande aanvragen zijn ingediend en zullen worden beoordeeld. Zodra hier een besluit op is genomen, zal dit worden gepubliceerd in de Heraut en kan hiertegen bezwaar worden ingediend. Dat is op dit moment dus nog niet mogelijk. Deze publicatie dient uitsluitend om u te informeren dat er een aanvraag is ingediend en dat er binnen enkele weken of maanden een besluit hierover zal worden genomen en bekendgemaakt. Om een aanvraag in te zien kunt u op werkdagen tussen 9 en 12 uur of buiten openingstijden op afspraak langskomen op de afdeling Omgevingsbeheer van het gemeentehuis van Renswoude.

    Voor vragen of meer informatie: Mw. E. Zech,  0318 – 57 81 62 / e.zech@renswoude.nl