HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  Milieu  |  3/12/2018 WET MILIEUBEHEER

3/12/2018 WET MILIEUBEHEER

Dit item is verlopen op 03-06-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 03-12-2018

Burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude maken, gelet op het bepaalde

in de Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat:

Zij een melding op basis van het Activiteitenbesluit hebben ontvangen van:

  • Schilderwerken P. Donker V.O.F. voor het adres: De Hooge Hoek 18, 3927 GG Renswoude. De melding heeft betrekking op het veranderen van een schildersbedrijf, te weten het in werking hebben van een spuitcabine en een biomassa gestookte stookinstallatie.
  • Maatschap Wolswinkel voor het adres:Oude Holleweg 44, 3927 CM Renswoude. De melding heeft betrekking op het veranderen van de inrichting en het realiseren van een uitloop aan een varkensstal.

Voor de activiteiten van de hier vermelde bedrijven zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk om hierover zienswijzen naar voren te brengen, bezwaar in te dienen en/of beroep in te stellen.  Als u een toelichting wilt of de stukken wilt inzien kan dit op de afdeling Omgevingsbeheer van het gemeentehuis van Renswoude (op werkdagen van 9.00-12.00 uur of op afspraak) Ook kunt u contact opnemen met een medewerker van de Omgevingsdienst regio Utrecht team bedrijfsvoering (op werkdagen 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur), tel: 088 – 022 50 00.