HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  Omgevingsvergunningen  |  29/07/2020 Verleende omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure

29/07/2020 Verleende omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 29-07-2020

  1. Catharina Mossellaan tegenover nr. 27: realiseren van een uitrit; activiteit ‘maken uitweg’ (verzonden op 17 juli 2020);
  2. Catharina Mossellaan 10: plaatsen tijdelijke woonunit voor maximaal 3 jaar; activiteiten ‘bouwen’ en ‘gebruik in strijd met bestemmingsplan’ (verzonden op 22 juli 2020);
  3. Catharina Mossellaan 10: bouw vrijstaande woning met aangebouwd bijgebouw; activiteit ‘bouwen’ (verzonden op 22 juli 2020);
  4. Dorpsstraat 83: kap berkenboom; activiteit ‘vellen houtopstand’ (verzonden op 23 juli 2020).

Genoemde omgevingsvergunningen liggen voor een ieder ter inzage op de afdeling Fysiek domein, taakveld VTH van het gemeentehuis van Renswoude (op werkdagen van 9-12u of op afspraak). Bent u belanghebbend en heeft u bezwaar tegen een verleende vergunning, dan kunt u binnen 6 weken na de verzenddatum ervan (die tussen haakjes staat) een schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude (Postbus 8, 3927 ZL in Renswoude).

Een omgevingsvergunning voor het bouwen, maken van een uitweg, het gebruik in strijd met een bestemmingsplan of beperkte milieutoets (OBM) treedt in werking met ingang van de dag na de genoemde verzenddatum. Een omgevingsvergunning voor het vellen van een houtopstand, uitvoeren van werken of het veranderen van een monument treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de bezwaartermijn.

Als u bezwaar heeft ingediend en er is sprake van spoedeisend belang, dan kunt u bovendien een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland (Afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht). Wanneer een voorlopige voorziening is aangevraagd, treedt de vergunning pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

Voor vragen of meer informatie: Mevr. E. Zech, 0318 – 57 81 50 / e.zech@renswoude.nl