HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  Omgevingsvergunningen  |  29/07/2020 Ontwerp-omgevingsvergunning veranderen inrichting Dashorsterweg 2

29/07/2020 Ontwerp-omgevingsvergunning veranderen inrichting Dashorsterweg 2

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 29-07-2020

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen om een omgevingsvergunning te verlenen aan Mandersloot Mesterijen v.o.f. voor het veranderen van de inrichting op de Dashorsterweg 2 te Renswoude. De verandering betreft de uitbreiding van het aantal vleeskalveren.

Het ontwerpbesluit ligt vanaf heden gedurende zes weken ter inzage op het gemeentehuis van Renswoude bij de afdeling Fysiek Domein, taakveld VTH. Voor het inzien van het ontwerpbesluit wordt u verzocht een afspraak te maken met de behandelend ambtenaar via de onderaan deze publicatie genoemde contactgegeven

Tot 10 september 2020 kan een ieder zijn of haar zienswijze op het ontwerpbesluit kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders. Dit kan schriftelijk door een gemotiveerde reactie te sturen naar:

Burgemeester en wethouders van Renswoude

Dorpsstraat 4

3927 BD RENSWOUDE

Hoewel de voorkeur gaat naar een schriftelijke zienswijze, is het ook mogelijk om een mondelinge zienswijze in te dienen. Dit kunt u doen door binnen de gestelde termijn een afspraak te hebben gemaakt met de behandelaar van deze vergunningaanvraag.

Voor vragen of meer informatie: Mevr. E. Zech, 0318 – 57 81 50 / e.zech@renswoude.nl