HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  Milieu  |  29/07/2019 WET MILIEUBEHEER

29/07/2019 WET MILIEUBEHEER

Dit item is verlopen op 29-01-2020.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 29-07-2019

Burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude maken, gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat:

Zij een melding op basis van het Activiteitenbesluit hebben ontvangen van:

  • De Kleine Weide voor het adres: Biesbosserweg 19 in Renswoude. De melding heeft betrekking op het realiseren van een tweede pelletkachel binnen het bedrijf.           
  • Boelhouwer Truck & Trailer Service B.V. voor het adres: Molenstraat 27 in Renswoude. De melding heeft betrekking op het starten van het bedrijf.
  • Beagle Valley voor het adres: Utrechtseweg 11 in Renswoude. De melding heeft betrekking op het starten van het bedrijf.

Voor de activiteiten van de hier vermelde bedrijven zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk om hierover zienswijzen naar voren te brengen, bezwaar in te dienen en/of beroep in te stellen.

Als u een toelichting wilt of de stukken wilt inzien kan dit op de afdeling Omgevingsbeheer van het gemeentehuis van Renswoude (op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur of op afspraak).Mw. C.J.M. van den Heuvel tel: 0318 – 57 81 61/ c.van.den.heuvel@renswoude.nl  

Ook kunt u contact opnemen met een medewerker van de Omgevingsdienst regio Utrecht team bedrijfsvoering (op werkdagen 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur), tel: 088 – 022 50 00.