HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  APV-vergunningen/ontheffingen  |  28/01/2019 Verleende vergunning APV en bijzondere wetten

28/01/2019 Verleende vergunning APV en bijzondere wetten

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 28-01-2019

De burgemeester / het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude, ieder voor zover bevoegd, maken bekend dat op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening Renswoude en bijzondere wetten de volgende vergunning is verleend:

-Vergunningen voor het inzamelen van textiel/kleding aan de volgende organisaties (verzonden op 15 januari 2019);

  • Oxfam Novib, maart 2019;
  • Free Press Unlimited, mei 2019;
  • St. Dierenbescherming, juni 2019;
  • St. Red een Kind, september 2019;
  • Oogfonds, november 2019.

Voor meer informatie: dhr. A.E. Eilander,  0318-578152 / a.eilander@renswoude.nl