HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  Milieu  |  28/01/2019 Ontheffing van de route voor het vervoer gevaarlijke stoffen

28/01/2019 Ontheffing van de route voor het vervoer gevaarlijke stoffen

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 28-01-2019

Burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude maken bekend dat:
zij, ingevolge artikel 29 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, een ontheffing van de route gevaarlijke stoffen hebben verleend aan:

  • Primagaz Nederland B.V., Boreelplein 40, 7411 EH Deventer t.b.v. het vervoer van propaan – UN 1965 naar diverse locaties in de gemeente Renswoude.

De stukken met betrekking tot deze ontheffing liggen ter inzage van 29 januari tot en met 11 maart 2019. Belanghebbenden kunnen tegen het besluit schriftelijk bezwaar indienen bij de gemeente Renswoude, Postbus 8, 3727 ZL Renswoude. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na de dag van bekendmaking (datum van publicatie) bij de gemeente zijn ingediend.

U kunt de stukken inzien tijdens openingstijden op het gemeentehuis.

Als u een toelichting wenst, kunt u hiervoor een afspraak maken met de Omgevingsdienst regio Utrecht, mevrouw E. Pols, tel. 088 – 022 50 43.