HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  APV-vergunningen/ontheffingen  |  28/01/2019 Ingekomen aanvragen vergunning APV en bijzondere wetten

28/01/2019 Ingekomen aanvragen vergunning APV en bijzondere wetten

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 28-01-2019

De burgemeester / het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude, ieder voor zover bevoegd, maken bekend dat op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening Renswoude en bijzondere wetten de volgende aanvragen zijn ingediend:

  • Vergunning voor het organiseren van een motorshow (PaasParty) op 22 april a.s., aangevraagd door BikersBest (ontvangen op 18 januari 2019);
  • Ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet voor het schenken van zwak- alcoholische dranken tijdens de motorshow PaasParty bij BikersBest op 22 april 2019, aangevraagd door dhr. Hendriksen (ontvangen op 18 januari 2019).
  • Ventvergunning voor de verkoop van stroopwafels van 4 t/m 16 maart 2019, aangevraagd door St. Fondsenwerving De Schutse (ontvangen op 18 januari 2019).

Voor meer informatie: dhr. A.E. Eilander,  0318-578152 / a.eilander@renswoude.nl