HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  Milieu  |  27/01/2021 - Wet milieubeheer

27/01/2021 - Wet milieubeheer

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 27-01-2021

Burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude maken, gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat:

Zij een melding op basis van het Activiteitenbesluit hebben ontvangen van:

  •  V.O.F. Wolleswinkel – Hanskamp voor het adres: Barneveldsestraat 37  in Renswoude.

De melding heeft betrekking op het verplaatsen van de melkstal naar de opslag/berging met achter de melkstal een wachtruimte.

  • J. Robbertsen voor het adres: Groeperweg 17 in Renswoude. De melding heeft betrekking op het veranderen van de veehouderij.

Voor de activiteiten van de hier vermelde bedrijven zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk om hierover zienswijzen naar voren te brengen, bezwaar in te dienen en/of beroep in te stellen.

Als u een toelichting wilt, kunt een afspraak maken met de afdeling Fysiek en Sociaal Domein, taakveld milieu c.van.den.heuvel@renswoude.nl

Ook kunt u contact opnemen met een medewerker van de Omgevingsdienst regio Utrecht Team Bedrijfsvoering (op werkdagen van 08:30 tot 12:30 uur en van 13:30 tot 17:00 uur), tel: 088 – 022 50 00.