HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  Collectes en huis aan huisverkoop  |  27/01/2021 - Verleende vergunningen APV en bijzondere wetten

27/01/2021 - Verleende vergunningen APV en bijzondere wetten

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 27-01-2021

De burgemeester / het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude, ieder voor zover bevoegd, maken bekend dat op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening Renswoude en bijzondere wetten de volgende vergunning(en) zijn verleend:

 • Vergunningen voor het inzamelen van textiel/kleding aan de volgende organisaties (verzonden op 20 januari 2021);
  • Ver. Paardrijden Gehandicapten Ondersteuning, maart 2021;
  • Terre des Hommes, mei 2021;
  • Hartstichting, juni 2021;
  • Jantje Beton, september 2021;
  • Nierstichting, november 2021.

Voor meer informatie: mw. S. Tsang, tel. 0318-578150 of s.tsang@renswoude.nl