HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  Omgevingsvergunningen  |  27/01/2021 - Aangevraagde omgevingsvergunning

27/01/2021 - Aangevraagde omgevingsvergunning

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 27-01-2021
  1. Grote Fliertsedijk 4: wijzigen van milieuvergunning; activiteit ‘veranderen inrichting (milieu)’ (ingediend op 19 januari 2021);

Bovenstaande aanvraag is ingediend en wordt beoordeeld. Zodra hier een besluit op is genomen, zal dit worden gepubliceerd in de Heraut en kan hiertegen bezwaar worden ingediend. Dat is op dit moment dus nog niet mogelijk. Deze publicatie dient daarom uitsluitend om u te informeren dat er een aanvraag is ingediend en dat er binnen enkele weken of maanden een besluit hierover zal worden genomen en bekendgemaakt. Om een aanvraag in te zien, kunt een afspraak maken met de afdeling Fysiek en Sociaal Domein, taakveld VTH van het gemeentehuis van Renswoude.

Voor meer informatie: tel. 0318- 578 150 of omgevingsvergunning@renswoude.nl