HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  Algemeen  |  27/01/2020 Wijziging structuur commissievergaderingen

27/01/2020 Wijziging structuur commissievergaderingen

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 27-01-2020

Op 28 januari 2020 wordt een voorstel van het presidium in de gemeenteraad besproken om de structuur van de commissievergaderingen te wijzigen. Voorstel is om deze wijziging per direct in te laten gaan en dat betekent dat al in de week van 3 februari volgens dit nieuwe systeem vergaderd gaat worden.

Vooruitlopend op dat raadsbesluit willen we alvast uitleggen wat er precies gaat veranderen.

We gaan van drie raadscommissies naar één raadscommissie. De benamingen ‘Algemeen Bestuur en Sociaal Domein’, ‘Economie en Financiën’ en ‘Ruimte en Duurzaamheid’ komen te vervallen. Er blijft één raadscommissie bestaan, zonder een specifieke benaming. Ook zal er niet meer op drie avonden vergaderd worden. Afhankelijk van het aantal agendapunten wordt door de agendacommissie besloten of de commissievergadering alleen op de dinsdag gehouden wordt of ook nog een uitloop naar de donderdag zal krijgen. Dit zal twee weekenden voor de vergaderweek op onze website kenbaar worden gemaakt.

Omdat de wijziging per direct ingaat, ziet u in deze Heraut al een commissie-agenda staan voor alleen 4 februari a.s.. Dit betekent dat op 5 en 6 februari niet vergaderd wordt. De orde van de vergadering wijzigt verder niet. De commissievergaderingen zijn gewoon openbaar en worden live uitgezonden op internet.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de raadsgriffier, dhr. M.H.T. Jansen (0318-578153).