HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  Bestemmingsplannen  |  27/01/2020 Ontwerp-bestemmingsplan Catharina Mossellaan tegenover nr. 21

27/01/2020 Ontwerp-bestemmingsplan Catharina Mossellaan tegenover nr. 21

Dit item is verlopen op 27-06-2020.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 27-01-2020

Het ontwerp-bestemmingsplan ‘Catharina Mossellaan tegenover nr. 21’ ligt vanaf heden gedurende zes weken ter inzage. Dit bestemmingsplan regelt de volgende ontwikkelingen op het perceel gelegen tegenover Catharina Mossellaan 21 te Renswoude in afwijking van het geldende bestemmingsplan: Het onder voorwaarden mogelijk maken van de bouw van een ruimte-voor-ruimtewoning. Het ontwerp-bestemmingsplan kan worden geraadpleegd via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast kan het plan worden ingezien bij de afdeling Omgevingsbeheer van het gemeentehuis (Dorpsstraat 4, Renswoude) op werkdagen tussen 9 en 12 uur.  Tot 10 maart 2020 kan een ieder zijn of haar zienswijze op het ontwerp-bestemmingsplan kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders. Dit kan door het indienen van een schriftelijke reactie aan het college van burgemeester en wethouders van Renswoude, Postbus 8, 3927 ZL te Renswoude. Hoewel de voorkeur uitgaat naar een schriftelijke zienswijze, is het ook mogelijk om een mondelinge zienswijze in te dienen. Hiertoe dient u voor 10 maart 2020 een afspraak te hebben gemaakt met de heer M.H.T. Jansen.

Voor meer informatie: dhr. M.H.T. Jansen,  0318 – 57 81 53 / m.jansen@renswoude.nl)