HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  Milieu  |  27/01/2020 Intrekking omgevingsvergunning beperkte milieutoets

27/01/2020 Intrekking omgevingsvergunning beperkte milieutoets

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 27-01-2020
  1. Utrechtseweg 24: intrekken van de omgevingsvergunning ingevolgde de Wet milieubeheer, thans aangemerkt als OBM,  voor het houden van 311 vleeskalveren (verzonden op 20 januari 2020).

Bovenstaande intrekking ligt voor een ieder ter inzage op de afdeling Omgevingsbeheer van het gemeentehuis van Renswoude (op werkdagen van 9-12u of op afspraak). Bent u belanghebbend en heeft u bezwaar tegen de verleende intrekking, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum ervan (die tussen haakjes staat) een schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude (Postbus 8, 3927 ZL in Renswoude).

Een omgevingsvergunning voor een beperkte milieutoets (OBM) treedt in werking met ingang van de dag na de genoemde verzenddatum.

Als u bezwaar heeft ingediend en er is sprake van spoedeisend belang, dan kunt u bovendien een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.
Voor vragen of meer informatie: Corrine van den Heuvel (tel: 0318 – 57 81 61/ c.van.den.heuvel@renswoude.nl)