HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  Omgevingsvergunningen  |  27/01/2020 Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

27/01/2020 Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 27-01-2020
  1. Barneveldsestraat 34: het aanleggen van kruidenrijk grasland, akker en beplanting achter de woning en het kappen van elzen voor de woning; activiteiten ‘uitvoeren werk/ aanleggen’ en ‘vellen houtopstand’ (ingediend op 10 januari 2020);
  2. Barneveldsestraat 34: het verleggen (meanderen) van de Nederwoudse beek; activiteit ‘uitvoeren werk/ aanleggen’ (ingediend op 10 januari 2020);
  3. Parallelweg 4: het aanleggen van een uitweg ten behoeve van een nieuw te bouwen woning op dit adres in Overberg, gemeente Utrechtse Heuvelrug (ingediend op 3 januari 2020);
  4. Diverse locaties openbaar gebied, ter hoogte van Barneveldsestraat 26b, Barneveldsestraat 39(a), Dickerijsterlaantje, Groeperweg 19, Biesbosserweg bij kruising Woudegge, Emminkhuizerlaan tussen 2 en 4 en plantsoen tussen Platanenlaan en Wilgenlaan: het kappen van 9 bomen op diverse locaties in openbaar gebied; activiteit ‘vellen houtopstand’ (ontvangen op 16 januari 2020).

Bovenstaande aanvragen zijn ingediend en worden beoordeeld. Zodra hier een besluit op is genomen, zal dit worden gepubliceerd in de Heraut en kan hiertegen bezwaar worden ingediend. Dat is op dit moment dus nog niet mogelijk. Deze publicatie dient daarom uitsluitend om u te informeren dat er een aanvraag is ingediend en dat er binnen enkele weken of maanden een besluit hierover zal worden genomen en bekendgemaakt. Om een aanvraag in te zien kunt u op werkdagen tussen 9 en 12 uur of buiten openingstijden op afspraak langskomen op de afdeling Omgevingsbeheer van het gemeentehuis van Renswoude.

Voor meer informatie: mw E. Zech,  0318 – 57 81 62 / e.zech@renswoude.nl