HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  Drank- en horecavergunning  |  27/01/2020 Drank- en Horecavergunning en exploitatievergunning Dorpsstraat 118

27/01/2020 Drank- en Horecavergunning en exploitatievergunning Dorpsstraat 118

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 27-01-2020

De burgemeester van Renswoude maakt bekend, dat besloten is op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet een drank- en horecavergunning en op grond van artikel 2.28 van de Algemene Plaatselijke Verordening een exploitatievergunning te verlenen aan:

  • de heren H. van Essen en D.W. van Essen voor het uitoefenen en exploiteren van een eetcafé (Café Bar Gezellig) in de inrichting op het adres Dorpsstraat 118 te Renswoude (verzonden op 24 januari 2020).

Wanneer u meent door deze vergunningen rechtstreeks benadeeld te zijn, kunt u schriftelijk een bezwaarschrift indienen. Dit bezwaarschrift moet binnen zes weken nadat de vergunning aan aanvrager verzonden is, worden gericht aan de burgemeester van Renswoude, Postbus 8, 3927 ZL Renswoude. Indien sprake is van een spoedeisend belang, kunt u – tegelijk met het maken van bezwaar bij de burgemeester – een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA te Utrecht. Het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening schort de werking van het besluit niet op. Aan de procedure voor voorlopige voorzieningen zijn kosten verbonden. Nadere informatie over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betalen wordt door de griffie van de rechtbank verstrekt.  

Voor meer informatie: dhr. A.E. Eilander, 0318-578152 / a.eilander@renswoude.nl