HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  Omgevingsvergunningen  |  26/08/2019 - Verlengde beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning

26/08/2019 - Verlengde beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning

Dit item is verlopen op 26-12-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 26-08-2019

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de beslistermijn van de volgende aanvragen om omgevingsvergunning met maximaal zes weken hebben verlengd op grond van artikel 3.9, lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

  1. Activiteit ‘bouwen’: voor het bouwen van een loods op het adres Oude Holleweg 55 te Renswoude (nieuwe uiterste beslistermijn: 5 oktober 2019);
  2. Activiteit ‘bouwen’: voor het uitbreiden van het bedrijfspand op het adres Molenstraat 18 te Renswoude (nieuwe uiterste beslistermijn: 7 oktober 2019).

    Voor vragen of meer informatie: Eveline Zech (tel: 0318 – 57 81 62/ e.zech@renswoude.nl)