HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  APV-vergunningen/ontheffingen  |  25/03/2019 Verleende vergunning APV en bijzondere wetten

25/03/2019 Verleende vergunning APV en bijzondere wetten

Dit item is verlopen op 25-08-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 25-03-2019

De burgemeester / het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude, ieder voor zover bevoegd, maken bekend dat op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening Renswoude en bijzondere wetten de volgende vergunningen zijn verleend:

  • Ventvergunning voor de verkoop van oliebollen op 4 april 2019 ten behoeve van een jongerenreis naar Kosovo, aangevraagd door mw. M. Verkerk (verzonden op     19 maart 2019).

Voor meer informatie: dhr. A.E. Eilander, 0318-578152 / a.eilander@renswoude.nl