HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  APV-vergunningen/ontheffingen  |  25/03/2019 Ingekomen aanvragen vergunning APV en bijzondere wetten

25/03/2019 Ingekomen aanvragen vergunning APV en bijzondere wetten

Dit item is verlopen op 25-08-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 25-03-2019

De burgemeester / het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude, ieder voor zover bevoegd, maken bekend dat op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening Renswoude en bijzondere wetten de volgende aanvragen zijn ingediend:

  • Vergunning voor een openluchtdienst in het kasteelbos op 7 juli 2019, aangevraagd door de Interkerkelijke Evangelisatie Commissie (ontvangen op 12 maart 2019);
  • Ventvergunning voor de verkoop van oliebollen op 4 april 2019 ten behoeve van een jongerenreis naar Kosovo, aangevraagd door mw. M. Verkerk (ontvangen op 12 maart 2019);
  • Verklaring van geen bezwaar voor een rondrit met ongeveer 110 vrachtwagens (Truckersdag) met cliĆ«nten van Reinaerde op zaterdag 21 september 2019 door o.a. de gemeente Renswoude, aangevraagd door Reinaerde (ontvangen op 7 maart 2019);
  • Ontheffingen art. 35 Drank- en Horecawet voor het schenken van zwak-alcoholische dranken tijdens de Koningsdagactiviteiten op 27 april 2019 en tijdens het Oranjebal op 3 mei 2019 in Renswoude. Aangevraagd door de Oranjevereniging Renswoude (ontvangen op 25 februari 2019).

Voor meer informatie: dhr. A.E. Eilander, 0318-578152 / a.eilander@renswoude.nl