HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  APV-vergunningen/ontheffingen  |  25/02/2019 Ingekomen aanvragen vergunning APV en bijzondere wetten

25/02/2019 Ingekomen aanvragen vergunning APV en bijzondere wetten

Dit item is verlopen op 25-08-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 25-02-2019

De burgemeester / het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude, ieder voor zover bevoegd, maken bekend dat op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening Renswoude en bijzondere wetten de volgende aanvragen zijn ingediend:

  • Standplaatsvergunning op het Dorpsplein voor de verkoop van violen op 30 maart 2019, aangevraagd door de zendingscommissie Koepelkerk (ontvangen op 18 februari 2019);
  • Evenementenvergunning voor een voorjaarsmarkt De Kleine Weide op 8 juni 2019, aangevraagd door recreatie- en zorgboerderij De Kleine Weide, Biesbosserweg 19 (ontvangen op 16 februari 2019);
  • Diverse aanvragen (o.a. ontheffing geluidshinder, toestemming plaatsen containers en gebruik Dorpsplein) ten behoeve van de verbouwing van de supermarkt in de periode van 16 t/m 29 maart 2019, aangevraagd door VLZS (ontvangen op 13 februari 2019);
  • Evenementenvergunning voor de Renswoude Horse Trials van 29 mei t/m 2 juni 2019, aangevraagd door de St. Renswoude Horse Trials, Schalm 11 (ontvangen op 12 februari 2019);
  • Ventvergunning voor de verkoop van krentenbrood op 12 en 13 april 2019, aangevraagd door de Gereformeerde Kerk Renswoude/Ederveen (ontvangen op 7 februari 2019).

Voor meer informatie: dhr. A.E. Eilander,  0318-578152 /  a.eilander@renswoude.nl