HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  Activiteitenbesluiten (milieu)  |  24/12/2018 - Wet milieubeheer

24/12/2018 - Wet milieubeheer

Dit item is verlopen op 24-05-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 24-12-2018

Burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude maken, gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat:

Zij een melding op basis van het Activiteitenbesluit hebben ontvangen van:

- Beijer voor het adres: Biesbosserweg 10, 3927 CV Renswoude.
De melding heeft betrekking op het wijzigen van de dierstapel en gebruik van een voormalig dierenverblijf als berging.

- Waterwel B.V. voor het adres: Molenstraat 32, 3927 AC Renswoude. De melding heeft betrekking op het handelen in pompen, zwembaden en beregeningsinstallaties.

Voor de activiteiten van de hier vermelde bedrijven zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk om hierover zienswijzen naar voren te brengen, bezwaar in te dienen en/of beroep in te stellen.

Als u een toelichting wilt of de stukken wilt inzien kan dit op de afdeling Omgevingsbeheer van het gemeentehuis van Renswoude (op werkdagen van 9.00 - 12.00 uur of op afspraak). Mw. C.J.M. van den Heuvel (tel: 0318 – 57 81 61/ c.van.den.heuvel@renswoude.nl)

Ook kunt u contact opnemen met een medewerker van de Omgevingsdienst regio Utrecht team bedrijfsvoering (op werkdagen 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur), tel: 088- 0225000.