HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  APV-vergunningen/ontheffingen  |  24/12/2018 - Verleende vergunning APV en bijzondere wetten

24/12/2018 - Verleende vergunning APV en bijzondere wetten

Dit item is verlopen op 24-05-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 24-12-2018

De burgemeester / het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude, ieder voor zover bevoegd, maken bekend dat op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening Renswoude en bijzondere wetten de volgende vergunning is verleend:

- Standplaatsvergunning voor de verkoop van aardappelen, groente en fruit op het Dorpsplein (op de donderdagen) per 1 januari 2019, aangevraagd door Ben’s Fruit (verzonden op 3-12-2018).

- Verkoopvergunning consumentenvuurwerk tijdens de verkoopdagen op 28, 29 en 31 december a.s., aangevraagd door de heer P. van de Vendel, Dorpsstraat 33a (verzonden op 11-12-2018).

Voor meer informatie: dhr. A.E. Eilander, 0318-578152 / a.eilander@renswoude.nl