HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  Omgevingsvergunningen  |  24/12/2018 - Ontwerp-omgevingsvergunning veranderen inrichting Biesbosserweg 20

24/12/2018 - Ontwerp-omgevingsvergunning veranderen inrichting Biesbosserweg 20

Dit item is verlopen op 24-05-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 24-12-2018

Burgemeester en wethouders maken bekend het voornemen te hebben om een omgevingsvergunning te verlenen voor:

- Het veranderen van de inrichting (wijziging dieraantallen en vervangen luchtwasser) op het adres Biesbosserweg 20 te Renswoude (verzonden op 18 december 2018).

Het ontwerpbesluit ligt vanaf heden gedurende zes weken ter inzage op de afdeling Omgevingsbeheer van het gemeentehuis te Renswoude (Dorpsstraat 4, 3927 BD). Tot 5 februari 2019 wordt een ieder in de gelegenheid gesteld om zijn of haar zienswijze tegen dit ontwerp kenbaar te maken. Dit kan naar keuze mondeling of schriftelijk. Mondeling door binnen de gestelde termijn een afspraak te maken met mevrouw C.J.M. van den Heuvel. Schriftelijk door binnen de gestelde termijn uw zienswijze te sturen aan: Burgemeester en wethouders van Renswoude, Postbus 8, 3927 ZL Renswoude.

Voor meer informatie: Mw. C.J.M. van den Heuvel, 0318 – 57 81 61/ c.van.den.heuvel@renswoude.nl