HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  Algemeen  |  24/12/2018 - Jaarwisseling 2018-2019

24/12/2018 - Jaarwisseling 2018-2019

Dit item is verlopen op 24-05-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 24-12-2018

Volgende week vieren we weer oud & nieuw. Iedereen viert dit op zijn of haar manier. Omtrent het afsteken van vuurwerk en carbidschieten geldt een aantal regels:

Kopen en afsteken vuurwerk: Het kopen en afsteken van vuurwerk is aan regels gebonden. Vuurwerk mag dit jaar alleen op vrijdag 28, zaterdag 29 en maandag 31 december gekocht worden. Vuurwerk afsteken mag vanaf 31 december 18.00 uur tot 1 januari 02.00 uur.

Carbidschieten: Carbidschieten is in principe alleen toegestaan buiten de bebouwde kom in Renswoude. Dit mag tussen 31 december 10.00 uur en 1 januari 02.00 uur. Om binnen de bebouwde kom carbid te schieten is een ontheffing van de burgemeester nodig. Er is hiervoor één aanvraag binnengekomen. Het betreft dezelfde locatie als de afgelopen jaren: het terrein Doest/Beekweide II. Als aan alle voorwaarden/afspraken wordt voldaan zal de burgemeester hiervoor ontheffing verlenen.

Vuurwerk en duurzaamheid
De gemeente wil verduurzamen. Dat betekent dat we al onze activiteiten kritisch bekijken, daar horen ook de feestdagen bij. Het afsteken van vuurwerk veroorzaakt milieuvervuiling: fijnstof in de lucht en zware metalen in de bodem en het water. Gelukkig zijn er manieren om de vervuiling van vuurwerk te beperken. Wist u dat u bij het afsteken van vuurwerk rekening kunt houden met het milieu? Milieu Centraal heeft een aantal tips gegeven om op een bewuste manier vuurwerk af te steken. Hierin staan onder andere de volgende tips:

1. Vermijd illegaal vuurwerk. Er kunnen zeer schadelijke stoffen in zitten, zoals cadmium.

2. Bedenk dat bij knalvuurwerk minder schadelijke stoffen vrijkomen dan bij siervuurwerk.

3. Ruim afval dat overblijft na het afsteken van vuurwerk zo snel mogelijk op, zodat schadelijke stoffen niet in het milieu komen.

Voor meer informatie: dhr. A.E. Eilander, 0318-578152 / a.eilander@renswoude.nl