HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  Omgevingsvergunningen  |  24/09/2018 Wet Milieubeheer

24/09/2018 Wet Milieubeheer

Dit item is verlopen op 24-03-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 24-09-2018

Burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude maken, gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat:

Zij een melding op basis van het Activiteitenbesluit hebben ontvangen van:

  • Hazeleger Transporten B.V. voor het adres: De Hooge Hoek 8, 3927 GG Renswoude. De melding heeft betrekking op het uitbreiden van het bedrijf door het in gebruik nemen van een bedrijfsgebouw met omliggend bedrijfsterrein aan De Hooge Hoek 8 in Renswoude.

Voor de activiteiten van het hier vermelde bedrijf zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk om hierover zienswijzen naar voren te brengen, bezwaar in te dienen en/of beroep in te stellen.

Als u een toelichting wilt of de stukken wilt inzien kan dit op de afdeling Omgevingsbeheer van het gemeentehuis van Renswoude (op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur of op afspraak).

Voor meer informatie

Mw. C. van den Heuvel, 0318 – 57 81 61 / c.van.den.heuvel@renswoude.nl