HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  APV-vergunningen/ontheffingen  |  24/09/2018 Ingekomen aanvragen vergunning/ontheffing APV en bijzondere wetten

24/09/2018 Ingekomen aanvragen vergunning/ontheffing APV en bijzondere wetten

Dit item is verlopen op 24-03-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 24-09-2018

De burgemeester / het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude, ieder voor zover bevoegd, maken bekend dat op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening Renswoude en bijzondere wetten de volgende aanvragen zijn ingediend:

  • Evenementenvergunning voor een tentfeest op 20 oktober a.s. nabij Bekerweg/Daatselaarseweg te Renswoude, aangevraagd door de PJGU Woudenberg e.o. (ontvangen op 10 september 2018);
  • Ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet voor het schenken van zwak- alcoholische dranken tijdens een tentfeest op 20 oktober a.s. nabij Bekerweg/Daatselaarseweg te Renswoude, aangevraagd door de PJGU Woudenberg e.o. (ontvangen op 10 september 2018).

Voor meer informatie: dhr. A.E. Eilander, 0318-578152 / a.eilander@renswoude.nl