HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  Activiteitenbesluiten (milieu)  |  24/03/2021 Wet Milieubeheer

24/03/2021 Wet Milieubeheer

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 24-03-2021

Burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude maken, gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat:

Zij een melding op basis van het Activiteitenbesluit hebben ontvangen van:

  • Mts Hardeman Pluimvee voor het adres: Hopeseweg 32 in Renswoude

De melding heeft betrekking op het vervangen van twee bestaande pluimveestallen voor een nieuwe pluimveestal.

Voor de activiteiten van het hier vermelde bedrijf zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk om hierover zienswijzen naar voren te brengen, bezwaar in te dienen en/of beroep in te stellen.

Indien u een toelichting wenst of de stukken wilt inzien kan dit op de afdeling Fysiek en Sociaal Domein van het gemeentehuis van Renswoude.
Mw. C.J.M. van den Heuvel (0318-578161/ c.van.den.heuvel@renswoude.nl

Ook kunt u contact opnemen met een medewerker van de Omgevingsdienst regio Utrecht Team Bedrijfsvoering (op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur), 088-0225000.