HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  APV-vergunningen/ontheffingen  |  24/03/2021 Verleende vergunningen APV en bijzondere wetten

24/03/2021 Verleende vergunningen APV en bijzondere wetten

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 24-03-2021

De burgemeester / het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude, ieder voor zover bevoegd, maken bekend dat op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening Renswoude en bijzondere wetten de volgende vergunning is verleend:

  • Ventvergunning voor de verkoop van haantjepik op 27 maart 2021, aangevraagd door Hervormde Gemeente Renswoude (verzonden 11 maart 2021).

Voor meer informatie: mw. S. Tsang, 0318-578150 of s.tsang@renswoude.nl