HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  APV-vergunningen/ontheffingen  |  24/03/2021 Ingekomen aanvragen vergunningen APV en bijzondere wetten

24/03/2021 Ingekomen aanvragen vergunningen APV en bijzondere wetten

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 24-03-2021

De burgemeester / het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude, ieder voor zover bevoegd, maken bekend dat op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening Renswoude en bijzondere wetten de volgende aanvragen zijn ingediend:

  • Collectevergunning voor het huis-aan-huis collecteren voor Maag Lever Darm Stichting van 21 t/m 26 juni 2021 (ontvangen op 1 maart 2021);
  • Collectevergunning voor het huis-aan-huis collecteren voor Dierenbescherming van 3 t/m 9 oktober 2021 (ontvangen op 15 maart 2021).

Voor meer informatie: mw. S. Tsang, 0318-578150 of s.tsang@renswoude.nl