HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  APV-vergunningen/ontheffingen  |  24/02/2021 - Verleende vergunningen APV en bijzondere wetten

24/02/2021 - Verleende vergunningen APV en bijzondere wetten

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 24-02-2021

De burgemeester / het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude, ieder voor zover bevoegd, maken bekend dat op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening Renswoude en bijzondere wetten de volgende vergunning is verleend:

  • Ontheffing verkeersregels en -tekens voor opnames van de gemeente Renswoude van begin april t/m medio mei, aangevraagd door Cyclomedia (verzonden 15 februari 2021).

Voor meer informatie: mw. S. Tsang, tel. 0318-578150 of s.tsang@renswoude.nl