HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  Verkeersbesluiten  |  24/02/2021 - Verkeersbesluit Laadpaal Kwikstaartweide

24/02/2021 - Verkeersbesluit Laadpaal Kwikstaartweide

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 24-02-2021

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten twee parkeerplaatsen aan de Kwikstaartweide te reserveren als laadpunt voor elektrische voertuigen. Aanleiding is, diverse

aanvragen uit de omgeving van de Kwikstaartweide. Besloten is om aan dat verzoek te voldoen door middel van een openbaar laadpunt op een centrale plek in de wijk. Op deze manier kunnen eigenaren van toekomstige elektrische voertuigen uit de wijk ook gebruik maken van deze openbare laadpaal.

De laadpaal wordt gerealiseerd bij parkeerplaatsen aan de Kwikstaartweide, ter hoogte van nummer 21 aan de Leeuwerikweide. Het besluit treedt in werking zodra de parkeerborden (E4) met een onderbord met daarop de tekst ‘Opladen elektrische voertuigen” zijn geplaatst.

Genoemd verkeersbesluit ligt vanaf heden gedurende zes weken digitaal ter inzage, via onderstaande contactgegevens kunt u het document opvragen. Tot zes weken na bekendmaking van dit besluit kunnen belanghebbenden hiertegen bezwaar indienen door het indienen van een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders (Postbus 8, 3927 ZL, Renswoude).

Als u bezwaar heeft ingediend en er is sprake van een spoedeisend belang, dan kunt u bovendien een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Voor meer informatie: mw. I. Bremer, tel: 0318-578396 of i.bremer@renswoude.nl