HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  Omgevingsvergunningen  |  24/02/2021 - Geweigerde omgevingsvergunning

24/02/2021 - Geweigerde omgevingsvergunning

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 24-02-2021
  1. Arnhemseweg 8a: kappen eikenboom; activiteit ‘kappen’ (verzonden op 15 februari 2021).

Een belanghebbende die het niet eens is met dit besluit, kan hiertegen bezwaar indienen. De termijn voor het indienen van bezwaar bedraagt 6 weken en vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit is verzonden. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste de volgende informatie bevatten:

  1. De naam en het adres van de indiener;
  2. De dagtekening;
  3. Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, en;
  4. De gronden van het bezwaar.

Het bezwaar kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van Renswoude, Postbus 8, 3927 ZL Renswoude.

Voor meer informatie: tel. 0318-578 150 of omgevingsvergunning@renswoude.nl