HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  Algemeen  |  23/12/2020 -Voornemen vertrokken naar Land Onbekend

23/12/2020 -Voornemen vertrokken naar Land Onbekend

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 23-12-2020

Uit onderzoek van de afdeling burgerzaken is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar hij volgens de Basisadministratie Personen (BRP) ingeschreven staat. Het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen om van de onderstaande personen gegevens op te nemen van vertrek naar onbekend land.

Geslachtsnaam en voorletters-Datum voornemen

P. Verhoef – 16-12-2020

Saho, O. – 01-12-2020.

Tegen het voornemen kunt u binnen twee weken na publicatiedatum uw zienswijze schriftelijk kenbaar maken. Dit kan naar gemeente Renswoude, afdeling Burgerzaken, Postbus 8, 3927 ZL Renswoude.