HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  Omgevingsvergunningen  |  23/12/2019 - Ontwerp-omgevingsvergunning uitbreiden bedrijfspand Nijborg 1-5

23/12/2019 - Ontwerp-omgevingsvergunning uitbreiden bedrijfspand Nijborg 1-5

Dit item is verlopen op 23-04-2020.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 23-12-2019

Burgemeester en wethouders hebben een ontwerp-omgevingsvergunning vastgesteld ten behoeve van het uitbreiden van het bedrijfspand op Nijborg 1, dat zal worden uitgebreid over de percelen Nijborg 3 en 5 (vervangende nieuwbouw). Deze vergunning heeft betrekking op de activiteiten ‘bouwen’ en ‘gebruik in strijd met bestemmingsplan’ (projectafwijkingsbesluit). 

De gemeenteraad heeft op 10 december jl. de vereiste ontwerp-verklaring van geen bedenkingen afgegeven.

Beide ontwerpbesluiten liggen vanaf heden gedurende zes weken ter inzage en kunnen worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl of op werkdagen tussen 9:00 en 12:00 uur op de afdeling Omgevingsbeheer van het gemeentehuis van Renswoude (Dorpsstraat 4, 3927 BD Renswoude). Geadviseerd wordt om vooraf een afspraak te maken als u het plan wilt komen inzien.

Een ieder kan tot 4 februari 2020 zijn of haar zienswijze op de ontwerpbesluiten naar voren brengen. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling. Een schriftelijke zienswijze wordt gericht aan: Burgemeester en wethouders van Renswoude, Postbus 8, 3927 ZL Renswoude.

Een mondelinge zienswijze kan worden ingediend door een afspraak te maken met Eveline Zech via de hieronder genoemde contactgegevens. Deze afspraak moet binnen de genoemde termijn hebben plaatsgevonden.

Voor vragen of meer informatie: Eveline Zech (tel: 0318 – 57 81 62/ e.zech@renswoude.nl)