HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  Verkeersbesluiten  |  23/09/2020 Verkeersbesluit uitbreiden blauwe zone parkeerterrein Vendelier

23/09/2020 Verkeersbesluit uitbreiden blauwe zone parkeerterrein Vendelier

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 23-09-2020

Het college van B&W heeft op 1 september een verkeersbesluit genomen ten behoeve van het uitbreiden van de blauwe zone van het parkeerterrein gelegen aan de Vendelier.

Bij de gemeente zijn meerder signalen binnengekomen dat het parkeerterrein dichtbij de opstelplaats van de winkelwagentjes en aan de zijde van de nieuwe appartementengebouwen, Vinkenborg en Vendelier, langdurig wordt geparkeerd terwijl de parkeerplekken grenzend aan de achtertuinen van de woningen aan de Taets van Amerongenweg en Baron Jan Karelhof deels ongebruikt blijven. Dit houdt in dat kort bezoekers voor de supermarkt en overige winkels alsmede het eerstelijns gezondheidscentrum (ELGC) weinig gebruik kunnen maken van de parkeerplekken dicht bij deze voorzieningen. Derhalve is besloten om de bestaande blauwe zone op de Vendelier uit te breiden met 20 parkeerplaatsen.  

Belanghebbenden kunnen een zienswijze indienen binnen zes weken na de dag waarop het besluit is gepubliceerd.

Voor vragen of meer informatie: Dhr. Rozemeijer, 0318 – 57 81 50 / b.rozemeijer@renswoude.nl