HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  Omgevingsvergunningen  |  23/04/2019 Ontheffing van de route voor het vervoer gevaarlijke stoffen

23/04/2019 Ontheffing van de route voor het vervoer gevaarlijke stoffen

Dit item is verlopen op 23-10-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 23-04-2019

Burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude maken bekend dat:

zij, ingevolge artikel 29 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, een ontheffing van de route gevaarlijke stoffen hebben verleend aan:

  • Kavegas B.V., Meikade 61 te Ederveen, t.b.v. het vervoer van Propaan naar verschillende adressen binnen gemeente Renswoude.

De stukken met betrekking tot deze ontheffing liggen ter inzage van 24 april tot en met 4 juni  2019. Belanghebbenden kunnen tegen het besluit schriftelijk bezwaar indienen bij de gemeente Renswoude, Postbus 8, 3927 ZL Renswoude. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na de dag van bekendmaking (datum van publicatie) bij de gemeente zijn ingediend.

U kunt de stukken inzien bij:

  • het gemeentehuis van Renswoude, Dorpsstraat 4 in Renswoude, tijdens openingstijden.

Als u een toelichting wenst of de verleende ontheffing wilt inzien, kunt u hiervoor (ook) een afspraak maken met de Omgevingsdienst regio Utrecht, mevrouw E. Pols, tel. 088 – 022 50 43.