HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  Omgevingsvergunningen  |  23/04/2019 Gedoogbeschikking bewoning voormalige paardenstal Grote Fliertsedijk 3

23/04/2019 Gedoogbeschikking bewoning voormalige paardenstal Grote Fliertsedijk 3

Dit item is verlopen op 23-10-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 23-04-2019

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij, op verzoek van de gemeenteraad, een persoonsgebonden gedoogbeschikking hebben verleend ten behoeve van het bewonen van de voormalige paardenstal op het adres Grote Fliertsedijk 3 te Renswoude (afgegeven op 3 april 2019).

Bent u belanghebbend en heeft u bezwaar tegen de verleende gedoogbeschikking, dan kunt u binnen zes weken na de datum van bekendmaking (die tussen haakjes staat) een schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude (Postbus 8, 3927 ZL in Renswoude).

Als u bezwaar heeft ingediend en er is sprake van spoedeisend belang, dan kunt u bovendien een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Voor meer informatie: mevr. S Huisma, 0318 – 57 81 65 / s.huisma@renswoude.nl