HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  Omgevingsvergunningen  |  23/03/2020 Ontwerp-omgevingsvergunning Bed & Breakfast in bijgebouw Dijkje 3

23/03/2020 Ontwerp-omgevingsvergunning Bed & Breakfast in bijgebouw Dijkje 3

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 23-03-2020

Het college van burgemeester en wethouders heeft de procedure opgestart voor  het verlenen van een omgevingsvergunning voor het realiseren van een Bed & Breakfast in een reeds vergund, maar nog niet gebouwd bijgebouw bij de woning op Dijkje 3 te Renswoude. De ontwerpomgevingsvergunning is vastgesteld en ligt vanaf vandaag ter inzage.

De gemeenteraad heeft op 3 maart jl. besloten om in te stemmen met dit plan en de vereiste ontwerp-verklaring van geen bedenkingen af te geven. Ook dit ontwerpbesluit ligt vanaf vandaag ter inzage.

Tot 5 mei 2020 word iedereen in de gelegenheid gesteld om zijn of haar bedenkingen (zienswijze) op de ontwerpbesluiten bekend te maken. Dit kunt u doen door een schriftelijke zienswijze te sturen naar:

Burgemeester en wethouders van Renswoude, Postbus 8, 3927 ZL Renswoude.

Het is ook mogelijk om een mondelinge zienswijze in te dienen. Als u hiervan gebruikt wilt maken, dan dient u binnen de gestelde termijn een afspraak te hebben ingepland met mevrouw Zech via onderstaande contactgevens.

Voor vragen of meer informatie: Mevr. E. Zech, 0318 – 57 81 62/ e.zech@renswoude.nl