HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  Omgevingsvergunningen  |  23-09-2019 Verlengde beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning

23-09-2019 Verlengde beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning

Dit item is verlopen op 23-01-2020.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 23-09-2019

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de beslistermijn van de volgende aanvraag om omgevingsvergunning hebben verlengd op grond van artikel 3.9, eerste lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

  1. Activiteit ‘bouwen’: voor het bouwen van 10 woningen aan de Leeuwerikweide 16 t/m 24 en 46 t/m 54 te Renswoude (nieuwe uiterste beslistermijn: 1 november 2019).

    Voor vragen of meer informatie: Eveline Zech (tel: 0318 – 57 81 62/ e.zech@renswoude.nl)