HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  Omgevingsvergunningen  |  22/10/2018 Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure

22/10/2018 Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure

Dit item is verlopen op 22-05-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 22-10-2018

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn ingediend waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

  1. Activiteit ‘bouwen’: voor het bouwen van een berging bij de woning op het adres De Kweek 20 te Renswoude (ontvangen op 8 oktober 2018);
  2. Activiteiten ‘veranderen uitweg’ en ‘uitvoeren werk (aanleg)’; voor het verplaatsen van een uitweg en het gedeeltelijk verharden van gronden tussen de Parallelweg en het spoor - kadastraal perceel G nummer 1283 te Renswoude (ontvangen op 12 oktober 2018);
  3. Activiteit ‘vellen houtopstand’: voor het kappen van 3 populieren voor het bedrijfspand op Groot Overeem 21 te Renswoude (ontvangen op 15 oktober 2018);
  4. Activiteit ‘bouwen’: voor het legaliseren van een veranda naast de woning op het adres Wilgenlaan 45 te Renswoude (ontvangen op 15 oktober 2018).

Bovenstaande aanvragen zijn ingediend en zullen worden beoordeeld. Zodra hier een besluit op is genomen, zal dit worden gepubliceerd in de Heraut en kan hiertegen bezwaar worden ingediend. Dat is op dit moment dus nog niet mogelijk. Deze publicatie dient uitsluitend om u te informeren dat er een aanvraag is ingediend en dat er binnen enkele weken of maanden een besluit hierover zal worden genomen en bekendgemaakt. Om een aanvraag in te zien kunt u op werkdagen tussen 9 en 12 uur of buiten openingstijden op afspraak langskomen op de afdeling Omgevingsbeheer van het gemeentehuis van Renswoude.

Voor vragen of meer informatie: Mw. E. Zech (tel: 0318 – 57 81 62/ e.zech@renswoude.nl)